ژنراتور توربین بادی MGW13-IA6

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

تــوان محصــــــــول: 2910KVA

توان ظاهري 2910 KVA
ضريب قدرت 0.85
ولتاژ نامي 690 V
جريان نامي 2435
فرکانس 50 Hz
نسبت اتصال کوتاه N.A
نوع خنک کاري هواخنک
دماي آب ورودي ≤45 °C
دماي هواي خنک 55 C
سيستم تحريک استاتيک
بازده 96.60%