ژنراتور توربین بخار 160MW​

​ردیف ​ نام نيروگاه ​تعداد کل واحد تحویلی ​تاریخ تحویل آخرین واحد
1​ كازرون​ 3​ ​85/05/02
​2 كرمان​ ​4 ​87/08/05
3​ يزد خورشيدي​ 1​ 88/05/29​
​4 دماوند​ 6​ ​88/08/11
5​ ​سنندج ​2 ​88/10/30
​6 شيروان​ 3​ 88/12/27​
7​ ​تشرين سوريه 1​ 88/05/10​
​8 ​پره‌سر TX 2​ 88/12/28​
9​ آبادان​ 2​ 89/03/27​
​10 اصفهان​ ​2 ​89/04/31
11​ جهرم​ ​3 89/05/31​
​12 اسلام‌آباد​ 1​ 89/06/16​
13​ گناوه​ ​1 ​89/08/10
​14 جندر سوريه​ 1​ 89/07/25​
15​ يزد فراب​ ​1 89/10/12​
​16 بهبهان​ ​1 90/03/30​
17​ ​پرند 1​ 90/05/15​
​18 ​ايران LNG ​2 90/11/25​
19​ يزد BOO​ 1​ 90/12/13​
20​ چادرملو​ ​1 91/03/31​
​21 ​كهنوج 1​ 91/08/30​
22​ گل گهر سیرجان​ 1​ 92/12​