ژنراتور حرارتی MGS21

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

تــوان محصــــــــول: ۷٫۵MVA

توان ظاهری ۷٫۵MVA
ضریب قدرت ۰٫۸۵
ولتاژ نامی ۶ KV
جریان نامی ۷۲۲ A
فرکانس ۵۰ Hz
نسبت اتصال کوتاه ۰٫۶۱۵
نوع خنک کاری هواخنک
دمای آب ورودی ۳۰ °C
دمای هوای خنک ۴۰ °C
سیستم تحریک دینامیک
بازده ۹۷٫۴۲%