ژنراتور حرارتی MGS23

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

تــوان محصــــــــول: 13.125MVA

توان ظاهري 13.125MVA
ضريب قدرت 0.85
ولتاژ نامي 11 KV
جريان نامي 689 A
فرکانس 50 Hz
نسبت اتصال کوتاه 0.615
نوع خنک کاري هواخنک
دماي آب ورودي 30 °C
دماي هواي خنک 40 C
سيستم تحريک Dynamic
بازده 97.38%