ژنراتور حرارتی MGG30

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

تــوان محصــــــــول: ۳۱٫۲۵MVA

توان ظاهری ۲۹٫۴۱ MVA
ضریب قدرت ۰٫۸۵
ولتاژ نامی ۱۱ KV
جریان نامی ۱۵۴۴ A
فرکانس ۵۰ Hz
نسبت اتصال کوتاه ۰٫۶۶۵
نوع خنک کاری هواخنک
دمای آب ورودی ۲۵ °C
دمای هوای خنک ۴۰ C
سیستم تحریک دینامیک
بازده ۹۷٫۹۶%