ژنراتور حرارتی MGG41

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

تــوان محصــــــــول: ۵۶٫۲۵MVA

توان ظاهری ۵۶٫۲۵MVA
ضریب قدرت ۰٫۸
ولتاژ نامی ۱۱ KV
جریان نامی ۲۹۵۲ A
فرکانس ۵۰ Hz
نسبت اتصال کوتاه ۰٫۶
نوع خنک کاری هواخنک
دمای آب ورودی ۳۴ °C
دمای هوای خنک ۴۰ C
سیستم تحریک استاتیک
بازده ۹۸٫۲۱%