ژنراتور حرارتی MGS55

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

تــوان محصــــــــول: ۲۰۲MVA

توان ظاهری ۲۰۰MVA
ضریب قدرت ۰٫۸
ولتاژ نامی ۱۵٫۷۵ KV
جریان نامی ۷۳۳۱ A
فرکانس ۵۰ Hz
نسبت اتصال کوتاه ۰٫۴۷
نوع خنک کاری Air Cooled
دمای آب ورودی ۳۲C
دمای هوای خنک ۴۰ C
سیستم تحریک استاتیک
بازده ۹۸٫۵۴%