ژنراتور حرارتی MGG55

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

تــوان محصــــــــول: 200MVA

توان ظاهري 200MVA
ضريب قدرت 0.8
ولتاژ نامي 15.75 KV
جريان نامي 7331 A
فرکانس 50 Hz
نسبت اتصال کوتاه 0.47
نوع خنک کاري هواخنک
دماي آب ورودي 32C
دماي هواي خنک 40 C
سيستم تحريک استاتيک
بازده 98.54%