ژنراتور حرارتی MGG58

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

تــوان محصــــــــول: 231MVA

توان ظاهري 230 MVA
ضريب قدرت 0.8
ولتاژ نامي 15.75 KV
جريان نامي 8444 A
فرکانس 50 Hz
نسبت اتصال کوتاه 0.44
نوع خنک کاري هواخنک
دماي آب ورودي 28C
دماي هواي خنک 31.6C
سيستم تحريک استاتيک
بازده 98.58%