ژنراتور حرارتی MGS23

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

تــوان محصــــــــول: ۱۳٫۱۲۵MVA

توان ظاهری ۱۳٫۱۲۵MVA
ضریب قدرت ۰٫۸۵
ولتاژ نامی ۱۱ KV
جریان نامی ۶۸۹ A
فرکانس ۵۰ Hz
نسبت اتصال کوتاه ۰٫۶۱۵
نوع خنک کاری هواخنک
دمای آب ورودی ۳۰ °C
دمای هوای خنک ۴۰ C
سیستم تحریک Dynamic
بازده ۹۷٫۳۸%