ژنراتور نیروگاه‌های آبي​

ردیف​  نام نيروگاه​ ظرفيت هر واحد (مگاوات)
تعداد واحد تحویلی​ تاریخ تحویل آخرین واحد​
​1 مسجد سليمان​ 250​ ​4 81/12/07​
2​ كارون1​ ​250 4​ 82/12/20​
​3 ​كرخه 133​ ​3 82/10/30​
4​ ​كارون3 ​250 8​ ​83/08/20
​5 توسعه مسجد سليمان​ 250​ ​4 ​85/12/29
6​ گتوند عليا​ ​250 4​ 88/12/28​
​7 ​كارون4 250​ ​4 89/03​