ژنراتور گازی MGG57

حوزه کاربری محصـول: تولید برق

تــوان محصــــــــول: 216MVA

توان ظاهري 216 MVA
ضريب قدرت 0.8
ولتاژ نامي 15.75 KV
جريان نامي 7918 A
فرکانس 50 Hz
نسبت اتصال کوتاه 0.47
نوع خنک کاري هواخنک
دماي آب ورودي 28C
دماي هواي خنک 31.35C
سيستم تحريک استاتيک
بازده 98.54%