گروه مپنا واحد پنجم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله عراق را سنکرون کرد

واحد پنجم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله، با شبکه سراسری برق عراق سنکرون شد.
سنکرون این واحد نیروگاهی، ساعت ۲۲:۳۸ ‌شنبه ۲۴ فروردین ۹۸، با تلاش گروهی از مهندسان و کارکنان گروه مپنا محقق شد.
با سنکرون واحد پنجم گازی نیروگاه رومیله عراق، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون‌شده توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲) در مجموع به ۹۱ واحد با ظرفیت ۱۳۹۱۳ مگاوات رسید.
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله
طراحی، تأمین کلیه تجهیزات، حمل، نصب و راه‌اندازی به همراه خدمات نظارت بر عملیات ساختمانی ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در شرایط ایزو و در ۴ فاز بر عهده گروه مپنا و عملیات ساختمانی مجموع نیروگاه و اجرای اسکلت فلزی (به جز بخش بویلر و سیستم خنک کن ACC) بر عهده شرکت شامارا است.
فاز اول شامل ۶ واحد گازی از نوع  MAP2B  است. راندمان واحدهای این فاز، حداقل ۳۴٫۶ درصد در تحویل موقت بوده که ۱۲ ماه پس از تحویل موقت آن‌ها، به میزان  ۳۶ درصد تضمین می‌شود.
فاز دوم شامل ۳ واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی وسیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه است.
فاز سوم شامل ۶ واحد گازی از نوع MAP2B است. راندمان واحدهای این فاز حداقل ۳۴٫۶ درصد در تحویل موقت بوده و ۱۲ ماه پس از تحویل موقت آن‌ها  به میزان  ۳۶ درصد تضمین می‌شود.
فاز چهارم شامل ۳  واحد بخار از نوع E به همراه بویلر بازیاب حرارتی بدون مشعل اضافی و سیستم خنک کن ACC و مشترکات مربوطه است.
این نیروگاه، شش بلوک سیکل ترکیبی به ظرفیت شش بلوک ۵۰۰ مگاواتی در مجموع سه هزار مگاوات در منطقه رومیله در حومه شهر بصره کشور عراق در حال احداث است.
“شرکت شامارا” کارفرمای اصلی و شرکت توسعه ۲ به نمایندگی از گروه مپنا، پیمانکار پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله است.