مناقصات

مناقصه محدود تامین Anchor bolt و واشر مربوطه ژانویه 9, 2022

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ( پارس ) در نظر دارد جهت تامین Anchor bolt و واشر مربوطه مورد... ادامه مطلب