مناقصات

فراخوان شناسایی سازندگان قالب می 11, 2021

این شرکت به منظور توسعه منابع و سازندگان و همچنین بومی سازی تجهیزات مورد نیاز در صنایع نیروگاهی در نظر... ادامه مطلب

خدمات قلع و نقره کاری نوامبر 21, 2020

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا(پارس) در نظر دارد ، خدمات قلع و نقره کاری مورد نیاز خود را  از... ادامه مطلب

مناقصه خدمات عمومی، فنی و پشتیبانی و همچنین نگهداری و توسعه فضای سبز سپتامبر 5, 2020

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ( پارس ) در نظر دارد جهت خدمات عمومی ، فنی و پشتیبانی و... ادامه مطلب

مناقصه خرید انواع اتصالات، پیچ، مهره و فستنر آگوست 12, 2020

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ( پارس ) در نظر دارد جهت خرید و تولید “اتصالات پروژه های مختلف... ادامه مطلب