مناقصات

مناقصه محدود خرید و ساخت ۲۴ دستگاه کولر MAP2A مرداد ۱۹, ۱۳۹۹

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ( پارس ) در نظر دارد جهت خرید و ساخت ۲۴ دستگاه کولر MAP2A... ادامه مطلب

نگهداری،سرویس،تعمیرات و کالیبراسیون سیستم آنلاین تصفیه خانه های فاضلاب بهداشتی فلزی مرداد ۱۱, ۱۳۹۹

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ( پارس ) در نظر دارد جهت نگهداری،سرویس،تعمیرات و کالیبراسیون سیستم آنلاین تصفیه خانه... ادامه مطلب