مناقصات

مناقصه محدود خرید و ساخت ۲۴ دستگاه کولر MAP2A آگوست 9, 2020

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ( پارس ) در نظر دارد جهت خرید و ساخت ۲۴ دستگاه کولر MAP2A... ادامه مطلب

نگهداری،سرویس،تعمیرات و کالیبراسیون سیستم آنلاین تصفیه خانه های فاضلاب بهداشتی فلزی آگوست 1, 2020

شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا ( پارس ) در نظر دارد جهت نگهداری،سرویس،تعمیرات و کالیبراسیون سیستم آنلاین تصفیه خانه... ادامه مطلب