باسداکت

باسداکت مهر ۴, ۱۳۹۷

باسداکت در محدوده جریانی 1 الی 14 کیلوآمپر