ژنراتور نیروگاه موبایل

ژنراتور حرارتی MGG30 مهر ۱۰, ۱۳۹۷

حوزه کاربری محصـول: تولید برق تــوان محصــــــــول: ۳۱٫۲۵MVA